Strategisk Enterprisearkitekt med affärsfokus

Länsförsäkringar AB Stockholm

Company

Role

Om rollen

För att länsförsäkringsbolagen ska fortsätta vara det bästa valet för kunderna i en alltmer digitaliserad värld behöver LFAB utveckla sin affär och sina erbjudanden samt stärka förmågan att bedriva utveckling. Vi har därför ett nyetablerat team med Enterprisearkitekter där du kommer att ges utmanande och utvecklande uppgifter tillsammans med drivna kollegor.

I rollen som Strategisk Enterprisearkitekt kommer du vara en viktig del av (EA)-teamet inom LFAB vars syfte är att bidra till strategiska förflyttningar, säkerhetsställa att IT-stödet utvecklas i enlighet med beslutade strategier och policies samt stödja samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Du kommer att ingå i ett nyetablerat team med sex Enterprisearkitekter som rapporterar till LFAB:s chefsarkitekt.

Som Strategisk Enterprisearkitekt ansvarar du för strategiska förflyttningar inom prioriterade områden med stor arkitektonisk påverkan. Du tar fram och kommunicerar principer och riktlinjer som ger stöd och styrning till de olika verksamhetsområdena. Du ansvar också för ledning och utveckling av Länsförsäkringars arkitekturfunktion som består av bla verksamhets- domän- och IT-arkitekter inom hela LFAB. Enterprisearkitekt-rollerna inom teamet är ledarroller med ansvar för den strategiska arkitekturstyrningen. För att verkligen kunna göra skillnad arbetar vi teamorienterat och med en gemensam agenda.

För närvarande söker vi ett flertal Enterprisearkitekter med bakgrund från något av följande aspektområden: informationsarkitektur, verksamhetsarkitektur, säkerhetsarkitektur och teknik/infrastrukturarkitektur.

”LFAB är navet i länsförsäkringsgruppen”

Ditt ansvar

  • Omsätta Länsförsäkringars strategier och strategiska mål till handlingsplaner och målbilder för IT-landskapet med utgångspunkt från ett verksamhetsperspektiv
  • Ansvara för ledning och utveckling av Länsförsäkringars arkitekturfunktion avseende roller/arbetssätt, metodik/ramverk/verktyg, strukturkapital m.m.
  • Bistå beslutsfattare med strategisk rådgivning utifrån ett EA-perspektiv
  • Ingå i LFAB beslutande forum för strategisk arkitekturstyrning
  • Etablera/utveckla/arkitekturstyrningen inkluderande samarbetet med beslutsfattare och andra intressenter inom sitt aspektområde.
  • Ta fram och underhålla olika artefakter inom sitt aspektområde. Typiska leverabler kan vara principer/riktlinjer, strategier, styrmodeller, roller/arbetssätt, metodik/ramverk/verktyg, beslutsunderlag etc.
  • Omvärldsbevaka och följa utvecklingen med bäring inom de olika aspektområdena för att säkerställa att Länsförsäkringar tar väl underbyggda strategiska inriktningsbeslut
  • Driva strategisk arkitekturstyrning av IT-landskapet utifrån en helhetssyn för att på det sättet stödja Länsförsäkringars verksamhet/affärsutveckling.

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Enterprisearkitekt har du som person ett starkt eget driv, du har en flerårig relevant yrkeserfarenhet inom arkitekturområdet i ledande befattning och erfarenhet av förändringsledning med fokus på arkitekturstyrning. Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, integritet och vana att utmana existerande modeller.

Du har en utmärkt kommunikativ förmåga och du har en stor förmåga att etablera ett brett kontaktnät i en komplex organisation, gärna inom bank och försäkring. Erfarenheter från andra branscher med motsvarande egenskaper – reglerad verksamhet, hög transaktionsintensitet, höga säkerhets- och tillgänglighetskrav, är också intressant.

Vad erbjuder vi?

Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är LFAB:s värdegrund. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid. Hos LFAB får du vara med och förvandla idéer och visioner till verklighet genom snabb utveckling. För att öka förändringstakten och frigöra potentialen hos våra medarbetare inför vi nu SAFe som ramverk. LFAB jobbar ofta i tvärfunktionella team där analys och tester är en del av vår vardag för att höja kvalitén och möta kundernas behov.

Teknikutvecklingen går fort och Länsförsäkringar har vunnit många priser genom nytänkande av digitala tjänster. LFAB driver för tillfället flera stora förändringsprogram och har en stark finansiell bas. Karriärmöjligheterna är många och utveckling genom intern rörlighet uppmuntras.

Om Länsförsäkringar AB

LFAB-koncernen har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar.

LFAB IT ansvarar för den strategiska styrningen av IT-verksamheten, utveckling och tillhandahållande av gemensamma verksamhets- och IT-förmågor samt för drift och infrastruktur

LFAB stärker förmågan att bedriva utveckling expanderar och etablerar ett team med Enterprisearkitekter där de kan lova dig utmanande och utvecklande uppgifter tillsammans med drivna kollegor.

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss