Strategisk Enterprisearkitekt

Länsförsäkringar AB Stockholm

Company

Role

Om rollen

I rollen som Strategisk Enterprisearkitekt kommer du vara en viktig del av (EA)-teamet inom Länsförsäkringar AB vars syfte är att bidra till strategiska förflyttningar, säkerhetsställa att IT-stödet utvecklas i enlighet med beslutade strategier och policies. Du kommer att ingå i ett team av 6 Enterprisearkitekter som arbetar nära vår CIO och chefsarkitekt.

För att öka förändringstakten och frigöra potentialen hos våra medarbetare inför vi nu SAFe som ramverk. Hos oss jobbar du ofta i tvärfunktionella team där analys och tester är en del av vår vardag för att höja kvalitén och möta kundens behov.

Enterprisearkitekt-rollerna inom teamet är ledarroller med ansvar för den strategiska arkitekturstyrningen. För att verkligen kunna göra skillnad arbetar vi teamorienterat och med en gemensam agenda.

”Länsförsäkringar AB är navet i Länsförsäkringsgruppen”

Vidare kommer du:

  • Att omsätta strategier och strategiska mål till handlingsplaner och målbilder för IT-landskapet med utgångspunkt från ett verksamhetsperspektiv
  • Ansvara för ledning och utveckling av arkitekturfunktionen avseende roller/arbetssätt, metodik/ramverk/verktyg, strukturkapital m.m.
  • Bistå beslutsfattare med strategisk rådgivning utifrån ett EA-perspektiv
  • Ansvara för ledning och utveckling av arkitekturfunktion som består av bla verksamhets- domän- och IT-arkitekter inom hela Länsförsäkringar AB.
  • Etablera/utveckla/arkitekturstyrningen inkluderande samarbetet med beslutsfattare och andra intressenter inom sitt aspektområde.
  • Ta fram och underhålla olika artefakter inom sitt aspektområde. Typiska leverabler kan vara principer/riktlinjer, strategier, styrmodeller, roller/arbetssätt, metodik/ramverk/verktyg, beslutsunderlag etc.
  • Omvärldsbevaka och följa utvecklingen med bäring inom de olika aspektområdena för att säkerställa att vi tar väl underbyggda strategiska inriktningsbeslut

Vem är du?

För att lyckas i rollen som Enterprisearkitekt har du som person ett starkt eget driv, du har en flerårig relevant yrkeserfarenhet inom arkitekturområdet i ledande befattning och erfarenhet av förändringsledning med fokus på arkitekturstyrning. Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, integritet och vana att utmana existerande modeller.

Du har en utmärkt kommunikativ förmåga och du har en stor förmåga att etablera ett brett kontaktnät i en komplex organisation, gärna inom bank och försäkring. Erfarenheter från andra branscher med motsvarande egenskaper – reglerad verksamhet, hög transaktionsintensitet, höga säkerhets- och tillgänglighetskrav, är också intressant.

För närvarande söker vi ett flertal Enterprisearkitekter med bakgrund från något av följande aspektområden: informationsarkitektur, verksamhetsarkitektur, applikation och teknologi.

Om Länsförsäkringar AB

Vi har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och ge service inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Vi är en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare som främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Vi vill med en god företagskultur och tydliga värderingar bidra till att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Vi är en lärande organisation med stark tilltro till självledarskap. Tycker du om att leda dig själv och utveckla din fulla potential kommer du att trivas hos oss. Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering.

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss