CX Strateg till SOS Barnbyar

SOS Barnbyar Sverige Stockholm

Company

Role

CX Strateg till SOS Barnbyar

Var med och förändra världen tillsammans med SOS Barnbyar. SOS Barnbyar arbetar i närmare 140 länder för alla barns rätt till en trygg uppväxt. De ger barn och unga förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. De arbetar förebyggande för att familjer inte ska splittras, ger barn utan omsorg en familj och en plats att kalla hem. 

Om möjligheten

I rollen som CX strateg ligger ansvaret för att leda och utveckla givarresan med fokus på givarbehov och med ett holistiskt perspektiv på alla kundresans touchpoints – fysiska och digitala. Rollen hanterar strategiska och operativa tolkningar samt analyser av data och marketing technologies, organisationsprocesser och automatiserade flöden koppade till donationer och lojalisering. Mycket fokus kommer att ligga på CX utifrån ett analytiskt och strategiskt perspektiv.

Detta är en ny position med syfte att säkerställa att SOS Barnbyar kommunicerar med givarna på ett personaliserat och smart sätt genom hela kundresan. Man har tidigare arbetat utifrån en givarresa men nu lyfter man höjden på detta arbete med denna position. Personen kommer att kika på förändrade givarbeteenden genom att analysera och segmentera sina givare på en djupare nivå och skapa bättre förståelse och lojalitet genom givarresor.

Var med och förändra världen som SOS Barnbyars förste CX Strateg

Om rollen

Som CX Strateg kommer man att ingå i avdelningen Insamling & Engagemang och arbeta i huvudsak med:

 • Strategiskt ansvarig för att förstå skillnader i beteenden mellan olika segment av givarbasen.
 • Detta är en ledande roll i att aktivt äga och driva förändringar i CX arbetet både strategiskt och operativt tillsammans med affärsområdesansvariga, design, MA-specialist och andra intressenter.
 • Äga analysen av kundresan och kunddata, skapa starkare förståelse för churn och anledningar till detta, inkl konverteringsoptimering.
 • Man kommer lägga störst fokus på privata givare då det utgör en betydande del av den totala intäktsportföljen men som CX strateg arbetar man med alla givarsegment.
 • Utveckla nya intäktsströmmar genom en aktiv omvärldsbevakning och nytänkande i olika partnerskap, samarbeten eller angreppssätt. 
 • Arbeta med research, testing och analys samt konverteringsoptimering genom A/B tester genom i olika delar av kundresan.

Din bakgrund

Vi tror att du har en gedigen erfarenhet av att analysera och förstå en målgrupp och hur man bäst når dessa genom en kundresa. Du har kanske en bakgrund inom e-handel eller liknande där du analyserat och utvecklat lösningar genom en kundresa. Oavsett tror vi att du har god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska. Har vana att arbeta och ansvara för Marketing Automation-lösningar. Vi tror du har stark förståelse för analys och konverteringsoptimering, CRM, UX/UI, CX framförallt.

Om din erfarenhet     

 • Relevant akademisk- eller yrkesutbildning inom området
 • Minst 3–4 års arbetserfarenhet av CX-arbete
 • Erfarenhet av digitala kundresor
 • Erfarenhet av användarresearch och konverteringsoptimering
 • Erfarenhet av att arbeta med personas och segmentering
 • Kan tydligt kommunicera och visualisera idéer genom prototyp och skisser
 • Mycket god innovationskraft i det hypotesdrivna arbetet
 • Goda analytiska färdigheter med erfarenhet av att sätta upp och analysera mätningar och insiktsarbete
 • Förmåga att driva förändringar i en organisation
 • Social förmåga och vana att samordna och samarbeta med olika interna och externa intressenter
 • Ha stark verksamhetsförståelse och är resultatdriven
 • Stimuleras av att bygga relationer och är en trygg, social och strukturerad
 • Stark känsla av ägarskap, och beslutsamhet om att få saker gjorda med ett öppet och pragmatiskt tankesätt

Vår förhoppning är att du hoppas kunna ta med dig dessa erfarenheter och ta en central roll i att driva igenom förändring inom en ideell organisation som kommer leda till att utsatta barn världen över får en ny möjlighet, och att främsta drivkraften inte är hög lön. Det här är en viktig roll för så många barn världen över. Nu har du chansen att bidra.

Mer om SOS Barnbyar

På SOS Barnbyar arbetar vi som brinner för barns rättigheter och vill vara med och bidra. För oss är det viktigt att du som kollega känner dig trygg i våra värderingar – Nytänkande, Möjliggörare och Effektskapande. Hos oss kommer du att få ta stort ansvar och vara med och förändra vår insamlingsenhet genom digitalisering och ett starkt kundfokus såväl strategiskt som operativt.

Vi har ett högt medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet som vi tillsammans sätter fokus på och avsätter resurser för. Hos oss är frågor som att skapa rätt förutsättningar för medarbetarskap, inkludering och mångfald viktiga.

Mångfald är ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och vår rekryteringsprocess genomsyras av det arbetet. Därav kommer Safemind som vi samarbetar med i denna rekrytering presentera alla kandidater helt anonymiserat till oss – utan namn, kön eller ålder.

Vi ser fram emot din ansökan!

Bild på Paula Erikson
Paula Erikson
Consultant, Recruiter in Design & Creative
0732 555 877 LinkedIn
Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss