Information Security Manager

Tre (Hi3G Access AB) Stockholm

Company

Role

Om Tre

Tre är mobiloperatören som lyckats växa till ett stort, välfungerande företag – utan att tappa den lilla startupens energi. Lite som en punkare som börjat använda cykelhjälm. Vuxen – men aldrig gammal. De utvecklar, bygger och underhåller produkter, system och nät för att ge sina kunder den bästa möjliga digitala upplevelsen. De har sitt huvudkontor vid Globen i nya fräscha lokaler och har blivit utsedd till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige tio år på raken. 

Om rollen

I rollen som Information Security Manager kommer du ha ansvar för att säkerställa och utveckla informationssäkerheten på Tre. Du kommer ha det processägande ansvaret och jobba nära dina kollegor på bl.a. Legal och Teknik. Du ingår i deras GRC-team och arbetar nära flera tillsynsfunktioner som t.ex fysisk säkerhet, risk management och compliance. Men ditt hjärta och främsta arbetslag kommer finnas ute i organisationen. Dina rekommendationer och expertis kommer utgöra grunden för att identifiera och hantera säkerhetsrisker samt implementera lämpliga skyddsåtgärder.  

I rollen kommer du att:

 • Verka som en ambassadör för informationssäkerhet
 • Driva processen för informations- och IT-säkerhetsrisker, säkerställa att information och system klassificeras baserat på skyddsvärde, identifiera risker, tilldela relevanta kontroller och se till att berörda intressenter förstår dem
 • Ge vägledning och utbildning inom informationssäkerhet och IT-säkerhet i hela organisationen
 • Stödja utvecklingsprojekt med expertis inom informationssäkerhet under implementeringen av nya tjänster och system
 • Analysera effektiviteten i informationssäkerhetsförfaranden och kontroller samt rapportera och rekommendera förbättringsåtgärder
 • Utveckla metoder, modeller och dokumentation som tillämpas inom informations- och IT-säkerhetsriskprocessen

Om dig

 • Minst 5+ års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhetsområdet gärna i en projektledande roll
 • Kunskap om kontrollramverk inom informationssäkerhet såsom NIST, ISO27001, CIS
 • Utmärkt förmåga till analys och problemlösning 
 • Förmåga att inspirera och främja en säkerhetskultur
 • Förmåga att implementera höga säkerhetspraxis samtidigt som man stödjer en snabbrörlig verksamhet och produkt
 • Trivs med att bygga relationer och samarbeta med intressenter kopplat till ditt verksamhetsområde
 • Agilt tankesätt och pragmatiskt tillvägagångssätt
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
 • MSc inom relevant område

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss