Byte av publiceringsverktyg

Efter att ha kört vår hemsida på Joomla sedan sommaren 2008 har vi nu i veckan bytt till WordPress. Att valet föll på WordPress beror på möjligheten att helt integrera vår uppdragspublicering som en plugin. Vi använder oss av något som kallas Custom Post Types. Det är en funktion som, precis som namnet antyder, låter oss definiera egna innehållstyper. Sedan tidigare så sköter vi all extern uppdragspublicering via vårt kandidathanteringssystem och detta är något som nu går ännu smidigare mot WordPress.

Samtidigt passade vi på att göra vissa mindre estetiska förändringar. Förbättringar tycker vi. Vad tycker du?

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss