Vi rekryterar chefer
till digitala bolag

Executive

Safemind Executive rekryterar personer till ledningsgrupper i digitala bolag. Det gäller både tjänster som kräver förståelse för affären/produkten men också stödjande roller på ledningsnivå som bidrar till att styra och driva bolaget framåt.

 • Roles
 • CEO
 • CFO
 • CIO
 • CPO
 • CMO
 • m fl
 • Niche
 • Gaming
 • Fintech
 • Healthtech
 • Software
 • Startup
 • m fl
 • Activity
 • Advisory Board
 • Boardmember
 • Coaching
 • Second Opinion
 • Assessment
 • m fl

”Vi kan Executive Search”

Med egen bakgrund på ledande befattningar i digitala bolag är vi som arbetar med Safemind Executive väl insatta i de strategiska och taktiska beslut som driver företag på en digital resa. Både när det gäller startups och större etablerade bolag.

Vi vet hur vi ska gå tillväga, var vi ska leta och vilka frågor vi ska ställa för att få ett bra resultat. Det gör hela processen enklare och snabbare.

”Nätverk som gör skillnad”

Med allt tuffare konkurrens om ledare är ett väletablerat nätverk en viktig faktor för att snabbt hitta rätt kompetens. Vi har det. Med en kritisk massa aktiva kandidater i vårt unika nätverk når vi ut snabbt och träffsäkert.

”Modern searchprocess”

De flesta av våra uppdrag löser vi genom search. Search-processen är baserad på en gedigen och grundlig kartläggning. Både av uppdragsgivare och marknad. Processen utgår från flera olika källor, identifiering av bolag och externa nätverk. De låter oss nå de kandidater som inte aktivt söker jobb men som våra uppdragsgivare vill nå.

Genom att själva har varit en del i utvecklingen av flera av de systemstöd vi använder är vi trygga med att också ha de bästa tekniska förutsättningarna för att nå resultat.

”Styrelserekrytering och Advisory Board”

Många bolag är i behov av kompetenser och erfarenheter som de själva inte har tillgång till. Vår search-process hjälper till att vidga vyerna. Det skapar en större samlad kompetens och diversifiering, oavsett om det är till en styrelse eller Advisory Board.

Bild på Daniel Hallqvist
Daniel Hallqvist
CEO and Head of Sales
0733 113 112 LinkedIn
Bild på Martin Öberg
Martin Öberg
Konsult, Head of Executive
0708 777 725 LinkedIn

 

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss