Informationssäkerhets-specialist

Bankgirot Stockholm

Company

Role

Om Bankgirot

Vill du vara med och utveckla en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner?

Bankgirot är ett svenskt clearinghus som säkerställer betalningar mellan privatpersoner, företag och organisationer. Varje dag strömmar drygt nio miljoner betalningar till ett värde av 84 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem.

Sedan drygt 60 år är Bankgirot en viktig del i kedjan för betalningar. Med tillstånd från Finansinspektionen fortsätter Bankgirot att utveckla och leverera framtidssäkrade tjänster som möjliggör utvecklingen av svensk betalmarknad.

De kommer nu gå in i en uppskalningsfas och växa sin organisation rejält, skapa och forma nya processer samt genomföra nya spännande projekt och initiativ.

Om rollen

I rollen som Informationssäkerhetsspecialist kommer du att vara en del av ett engagerat team med målet att ta Bankgirots säkerhetsarbete till nästa nivå. Du ingår i bankgirots governance-team och arbetar nära flera funktioner som t.ex. IT-säk, risk management och compliance. Ditt huvudsakliga fokus och arbetslag kommer att vara ute i organisationen där dina rekommendationer och expertis kommer att utgöra grunden för att identifiera och hantera säkerhetsrisker samt implementera lämpliga skyddsåtgärder.

Denna anställning hos Bankgirot omfattas av säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken kommer att genomföras i samband med anställning.

I rollen kommer du att:

 • Verka som en ambassadör för informationssäkerhet
 • Identifiera och driva processer för att minska informationssäkerhetsrisker 
 • Ta fram och utveckla policys och styrande dokument för att kunna bedriva ett effektivt säkerhetsarbete
 • Tillhandahålla vägledning och utbildning inom informationssäkerhet i hela organisationen
 • Stödja utvecklingsprojekt med expertis inom informationssäkerhet under implementeringen av nya tjänster och system
 • Analysera effektiviteten i informationssäkerhetsförfaranden och kontroller samt rapportera och rekommendera förbättringsåtgärder
 • Utveckla metoder, modeller och dokumentation som tillämpas inom informationssäkerhetsprocessen

Om dig

 • Några års erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet där du har arbetat med projektledning och förändringsledning
 • Erfarenhet av att ha arbetat i reglerade verksamheter med höga säkerhetskrav 
 • Kunskap om kontrollramverk inom informationssäkerhet såsom ISO27001, NIST, CIS
 • Utmärkt förmåga till analys och problemlösning 
 • Förmåga att inspirera och främja en säkerhetskultur
 • Förmåga att implementera höga säkerhetspraxis samtidigt som man stödjer en verksamhet och produkt under stark utveckling
 • Agilt tankesätt och pragmatiskt tillvägagångssätt
 • Relevant högskoleutbildning 
 • Svenska är ett krav

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss