Safemind ökar takten inom “Executive Interim”

Nu erbjuder vi våra kunder interimslösningar för fylla en vakans, bidra med specifik kunskap eller driva förändring. Anna Lagerborg ansvarar för initiativet och bistår gärna med sin erfarenhet för att matcha rätt konsult till rätt uppdrag. I och med lanseringen av Executive Interim står Safemind ännu starkare som en rådgivande partner och även bidra med rådgivning och mentorskap.

Mobilmeny - stäng
Knapp för att stänga modalfönstret
Kontakta oss